PPP

Dankzij een samenwerkingsverband tussen een publieke opdrachtgever en een private partner- public-private partnerships, kortweg PPP - kan elke partij doen waar hij het beste in is en zo gezamenlijk een project realiseren, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid. Met de juiste verdeling van taken en risico’s wordt een “win-win” situatie gecreëerd, aan zowel overheids- als private zijde. Deze meerwaarde kan technisch, financieel, maatschappelijk of operationeel zijn. In de zoektocht naar de meerwaarde die voor PPP tegelijk kenmerkend en existentieel is, wordt vaak beroep gedaan op het geïntegreerde DBFM-concept (in al zijn varianten) als onderliggende contractvorm.

Kumpen heeft een ruime ervaring als private opdrachtnemer in PPP-projecten (o.m. stedelijke ontwikkelingen, infrastructuurwerken, utiliteitsgebouwen,…) en DBFM-contracten (in al zijn varianten) en wij stellen onze ervaring dan ook graag ter uwer beschikking. Wij kunnen daarbij, via doordachte partnerships, zowel het ontwerp, de bouw, de financiering als het onderhoud van een project voor onze rekening nemen. Wij vervullen dan ook zonder problemen de trekkersrol in een PPP-project, waarbij we het consortium samenstellen en het volledige project sturen - van kandidatuurstelling tot uitvoering. 

Thuis in elk samenwerkingsverband

Bouwen aan morgen doe je samen met anderen. Wij omarmen daarom tal van mogelijke samenwerkingsverbanden zoals onderstaande formules. Samen stippelen we een traject uit en delen hierbinnen graag ons vakmanschap en onze kennis.

  • B: Build
  • BF: Build – Finance
  • DB: Design – Build
  • BM: Build – Maintain
  • DBF: Design – Build – Finance
  • DBM: Design – Build – Maintain
  • DBFM: Design – Build – Finance – Maintain
  • DBFMO: Design – Build – Finance – Maintain – Operate

Noord-Zuid Kempen: een PPP referentieproject

Klik hier voor de projectfoto's