Kantoren

Reeds tijdens de ontwerpfase van kantoorgebouwen overleggen we heel nauw met de opdrachtgever. Dit zodat de bedrijfsidentiteit van de bouwheer volledig tot zijn recht komt en het eindresultaat volledig in lijn ligt met de individuele wensen: van eenvoudige tot prestigieuze kantoorcomplexen, van functionele tot indrukwekkende ontwerpen. Deze nauwe samenwerking met bouwheer en architect draagt er toe bij dat er hoogwaardige oplossingen binnen het vooropgestelde budget en de vooropgestelde uitvoeringstermijn gevonden kunnen worden. Tijdens de ontwerpfase schenkt Kumpen ook extra aandacht aan de ‘total cost of ownership’, wat inhoudt dat erop toegezien wordt dat de onderhoudskosten gedurende de hele levensduur van het gebouw zo laag mogelijk zijn.