Thuis Kumpen als partner Infra Rioleringen & collectoren

Rioleringen & collectoren

Voor de aanleg van buizen op grote diepte of in woonomgevingen maakt Kumpen infra gebruik van technieken zoals beschoeiing, droogzuiging, grondstabilisatie en uitgravingen. Gezien de complexiteit van dit soort projecten in binnenstedelijke gebieden hanteren we een gefaseerde aanpak. Wanneer de riolering geplaatst moet worden door middel van tunnelling, kan dit via ons tunnelling team.