Thuis Nieuws Een knap staaltje beton van bijna 90 ton
Nieuws
23.11.2017
Een knap staaltje beton van bijna 90 ton

Om in Kortenaken een pompstation te kunnen installeren moest team Infra begin deze maand een prefabalement van bijna 90 ton plaatsen. Samen met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de realisatie van de omringende wegeniswerken zal de installatie van dit pompstation ervoor zorgen dat het afvalwater van een groot deel van de inwoners naar een toekomstig zuiveringsstation wordt verzameld.

In samenwerking met het Vlaamse Gewest bouwt Aquafin de nodige infrastructuur om het huishoudelijk afvalwater te zuiveren en voor de gemeente Kortenaken is in dat kader het project “Collector Velp” in het leven geroepen. Dankzij de aanleg van een afvalwatercollector zal het water naar het toekomstig zuiveringsstation kunnen worden getransporteerd en wordt vermeden dat al het afvalwater ongezuiverd in de Velp belandt.

Voor deze opdracht doet Aquafin niet alleen een beroep op Kumpen Infra, maar ook op onze activiteit Tunnelling. Zij zorgen voor het plaatsen van de collector naar zuiveringsstation waarvoor drie doorpersingen nodig zijn, twee met DN 1200 en één met DN 1000. Team Infra realiseerde bovendien de diepe bouwputten die hiervoor nodig waren.