Thuis Nieuws Efficiënt plannen dankzij Lean
Nieuws
06.05.2016
Efficiënt plannen dankzij Lean

Het leidt geen twijfel dat de mensen op de werkvloer het best weten hoe het werk efficiënt gepland wordt. Teamwork is daarbij cruciaal. Daarom is Lean Planning vorig jaar in het leven geroepen: door de verschillende betrokken partijen samen te brengen wordt een project in gedachten al eens opgebouwd. Het team slaagt er zo in eventuele problemen te voorkomen en de doorlooptijd van het project te verkorten.

In tegenstelling tot de traditionele manier van plannen, zijn bij Lean Planning alle partijen vanaf het begin betrokken. Ontwerpers, hoofdaannemer, onderaannemers en eventueel leveranciers maken samen de planning op, wat hen toelaat creatieve oplossingen te bedenken voor mogelijke conflicten. Daarnaast zijn transparante communicatie en duidelijke afspraken mede de sleutel tot het succes van Lean.

Hoe gebeurt Lean plannen in de praktijk?

Een grote tijdlijn op dagniveau komt aan de muur te hangen. Iedere partij krijgt één of meerdere regels toegewezen en krijgt een kleur van post-it. Iedereen plakt zijn gekleurde post-its op de dagen dat hij zijn werk gaat doen. De post-it bevat de volgende informatie: welke werken, waar, welk materieel is er nodig en met hoeveel personen.

“De interactie was fantastisch. Iedereen ging spontaan met elkaar in overleg. Dankzij de post-its konden we de uit te voeren werken veel efficiënter op elkaar afstemmen”,
collega Birger Hampton, Senior Werkvoorbereider

De Confederatie Bouw startte het pilootproject Lean op en in november vorig jaar vond een intensieve training van vier dagen plaats in Nederland, onder begeleiding van Lean Instituut Arpa. Bij Kumpen mag de nieuwbouw voor politie en brandweer Borgloon de Lean-spits afbijten.