Thuis Nieuws Paul Kumpen peter van vrijwilligersactie “Camino portugués”
Nieuws
01.04.2015
Paul Kumpen peter van vrijwilligersactie “Camino portugués”

Aangezien mensen bij Kumpen centraal staan, vinden wij het belangrijk om steun te bieden aan diegenen die het moeilijker hebben. Omdat Kumpen iedereen gelijke kansen wil bieden, heeft Paul Kumpen het peterschap van de wandeltocht naar Santiago de Compostella voor zijn rekening genomen.

Het initiatief werd in leven geblazen door twee vrijwilligers van het begeleidingscentrum Ter Heide. De voettocht zal deze maand starten en bestaat uit een traject van 620 km waarbij de opbrengst integraal naar het centrum gaat. Bij Ter Heide gaat het over mensen en mensen verbinden op een plaats waar iedereen bijzonder is.

Ter Heide is  een voorziening die ondersteuning biedt op verschillende levensdomeinen aan jongeren en volwassenen met een ernstig en diep verstandelijke beperking.