Thuis Nieuws PROJECT IN DE KIJKER: R9, Charleroi
Nieuws
13.09.2016
PROJECT IN DE KIJKER: R9, Charleroi

Charleroi is in opbouw en dat zie je. Een heleboel kranen steken boven het landschap van Charleroi uit en geven meteen de hoeveelheid werven in deze metropool aan. Tot één van deze werven behoort de R9, die reeds in 1976 in gebruik werd genomen. Met de 47.000 voertuigen die er dagelijks passeren vormt de R9 een zeer belangrijke as in Charleroi.

Na 40 jaar vond het Waalse Société de Financement Complémentaire des infrastructures (SOFICO) het tijd om het zuidelijke deel van de R9 te vernieuwen. Zowel de boven- als de onderkant waren over 1,8 kilometer lengte aan vervanging toe. De tijdelijke handelsvereniging Kumpen-Franki Construct mocht deze uitdaging aangaan en vatte de opdracht in september 2014 aan.

Vernieuwing R9

De aanbesteding omvatte niet alleen standaard onderhoudswerken zoals het waterdicht maken, dilatatievoegen herstellen, betonreparaties uitvoeren en asfalt verharden, maar ook het leveren en plaatsen van H4bvangrails en de nodige verstevigingen hoorde daarbij. Ook het vervangen van de cantilever-neuzen van de brug, schilderwerken over de gehele metaalstructuur, het stabieler maken van de viaducten door de levering en plaatsing van vierpootvormige metaalstructuren in de bestaande brugpilaren zat in de opdracht.

Echte uitdagingsreorganisatie

Als je weet dat er zich onder de werf heel wat communicatieverbindingen bevinden, is het overduidelijke dat dit geen eenvoudige opdracht is.Door de aanwezigheid van spoor-, auto- en waterwegen, parkings en fiets- en wandelpaden moet ons team (van twee werfl eiders en een 20-tal wegenwerkers) alle mogelijke middelen inschakelen om alle producten, materieel, materiaal en afval voorzichtig terug te halen. Dat allemaal om de veiligheid van de weggebruikers of voorbijgangers beneden niet in het gedrang te brengen. Bovendien bevindt de werf zich onder het station van Charleroi en boven de sporen van Infrabel. Daarom moeten wij ons niet alleen aan een aantal belangrijke bijkomende regels houden rond nacht- en weekendwerk en verlofperiodes, maar nog belangrijker ook een extra zorg besteden aan de veiligheid tijdens de werken.

Deadline

Een laatste belangrijk aandachtspunt is dat de werken binnen 1.095 kalenderdagen klaar moeten zijn. Gezien bepaalde technieken bepaalde werkomstandigheden vereisen, vormt deze werf nog een bijkomende uitdaging. In de winter hebben we niet ononderbroken kunnen werken omdat het plaatsen van bepaalde materialen een zekere minimumtemperatuur vereist. Daarom waren we verplicht een deel van de werken tijdens de verlofperiodes uit te voeren. Kortom, een project van omvang waar een goede werkvoorbereiding cruciaal is!