Thuis Nieuws Stevinproject Elia: Tunnelling boort onder Boudewijnkanaal
Nieuws
28.04.2017
Stevinproject Elia: Tunnelling boort onder Boudewijnkanaal

Met het project Stevin wil Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, zijn 380.000 Volt-net uitbreiden tussen Zomergem en Zeebrugge. Dit net vormt de ruggengraat van het Europese elektriciteitstransmissienet. De groene energie van windmolenparken op zee zal vanaf volgend jaar via tunnels onder het Boudewijnkanaal in Brugge door stromen.

Voor het deelproject onder het Boudewijnkanaal hebben onze collega’s twee doorpersingen uitgevoerd die parallel naast elkaar lopen. De tunnels zijn 230 meter lang en meten 2500 mm binnendiameter en 3000 mm buitendiameter. Omdat een bepaalde zone onder het kanaal moest vrij blijven liggen de boorputten maar liefst 30 meter diep. Een extra uitdaging voor ons Tunnelling-team, want zij kregen hierdoor met een hoge grondwaterdruk te kampen. Uit noodzaak is een buizenrem of pipe brake geïnstalleerd om te verhinderen dat de enorme druk van het grondwater (maar liefst 210 ton kracht!) de buizen terug in de schacht zou duwen wanneer een nieuw buiselement werd toegevoegd.