Thuis Nieuws Passieve woningen voor Woningfonds Vorst ingehuldigd
Nieuws
23.06.2017
Passieve woningen voor Woningfonds Vorst ingehuldigd

Afgelopen woensdag is het project “Delta” van 62 passieve huur- en koopwoningen in Vorst ingehuldigd in aanwezigheid van Marc-Jean Ghyssels, Burgemeester van Vorst, en Lieve Lalemant-Scheerlinck, Voorzitster van de Raad van Bestuur van het Brussels Woningfonds.

Wijk in transformatie

Tussen de spoorweg en de Deltastraat heeft het Fonds op een sterk hellend terrein een wooncomplex opgetrokken dat in totaal 62 woningen telt. 40 ervan zullen worden verhuurd, de 22 andere verkocht. Het architectenbureau ATELIER 55 heeft in zijn ontwerp volop de kaart van het reliëf getrokken, wat heeft geleid tot een hedendaags complex dat perfect is geïntegreerd in het straatbeeld.

Een gemengd project: huur- en koopwoningen

De situatie op de vastgoedmarkt wordt steeds moeilijker: de gemiddelde woningprijzen zijn veel sterker gestegen dan het inkomen van de gezinnen. Zoals Lieve Lalemant-Scheerlinck, Voorzitster van het Woningfonds, terecht opmerkt moet er dan ook dringend worden ingezet op de massale productie van woningen en moeten daarbij alle registers worden opengetrokken om deze betaalbaar te houden. Het Fonds geeft hierbij de voorkeur aan verrichtingen waarin zowel huur- als koopwoningen worden voorzien om zo de sociale vermenging in de wijken te stimuleren.

Betaalbaar Brussel

Het Woningfonds wil een groter woningaanbod creëren voor gezinnen met een beperkt inkomen, zijn doelpubliek sinds jaar en dag. Een grote uitdaging ligt echter ook bij de financiële haalbaarheid van een woning voor personen met een zogenaamd “middelgroot” inkomen, want ook zij ondervinden moeilijkheden in de zoektocht naar een woonst. De huur wordt berekend in functie van het inkomen en ligt tussen 400 en 600 euro voor een woning met 2 slaapkamers. Voor de woningen die worden verkocht, variëren de prijzen tussen 134.000 euro voor een woning met 1 slaapkamer en 164.000 euro voor één met 2 slaapkamers.

De woningen worden verkocht tegen kostprijs voor het Woningfonds. De enige tussenkomst van de Regering in deze woningen is het krediet aan een verlaagde rentevoet dat de kopers bij het Fonds kunnen afsluiten.

Concurrentiële rentevoeten

De kandidaat-kopers kunnen een kredietaanvraag indienen bij het Fonds. Dit laatste kan kredieten toekennen met een looptijd tot 30 jaar en tot 120 % van de waarde van het pand.

Het moet gezegd: voor een zelfde publiek en quotiteit, liggen de rentevoeten die het Fonds aanbiedt in dezelfde lijn als die bij de klassieke banken. Het grote verschil is dat heel wat mensen die een krediet afsluiten bij het Fonds geen toegang zouden hebben gehad tot de kredieten van een bank.

Mevrouw Fremault, Minister voor Huisvesting, staat volledig achter dit project van 62 huur- en koopwoningen dat een sociale mix zal bevorderen en dat geldt als voorbeeld, niet alleen op het vlak van energieprestatie, maar ook door het innoverende systeem waardoor het regenwater wordt gerecycleerd en afvloeit naar de vlakbij gelegen Zenne.