Thuis projecten Fietsstraat - Peer

Fietsstraat - Peer

Opdrachtgever: Stad Peer

Studiebureau: Antea

Uitvoeringstermijn: 115 kalenderdagen

Start werken: 8 augustus 2016

Omschrijving:

De opdracht behelst vooral:

•       Signalisatie van de werken

•       Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, …

•       Grondwerken in uitgraving

•       Geschikt maken van uitgegraven bodem voor hergebruik door mengen met cement en/of kalk

•       Wegherstellingswerken

•       Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt

•       Aanleggen van rijbaanverharding in beton

•       Aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen (uit herbruik en nieuw)

•       Aanleggen van verhardingen in kasseien uit herbruik

•       Aanleggen van natuursteentegels

•       Uitvoeren van lijnvormige elementen (beton + natuursteen)

•       Leveren en plaatsen van straatmeubilair

•       Belijningen en bebordingen (signalisatie)

•       Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode

•       Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.