Thuis projecten Willekensmolen - Hasselt

Willekensmolen - Hasselt

Opdrachtgever: Infrax, Stad Hasselt

Studiebureau: Grontmij

Uitvoeringstermijn: 170 werkdagen

Start werken: September 2016

Omschrijving:

De opdracht behelst vooral:

•       de coördinatie bij de aanleg/aanpassing van nutsleidingen;

•       de opbraak van verhardingen en lijnvormige elementen;

•       de opbraak/opvullen van rioolleidingen, inspectieputten en aansluitingen;

•       de aanleg van DWA- en RWA-leidingen met aansluitingen;

•       de bouw van betonnen kunstwerken voor riolering;

•       de aanleg van RWA bufferbekken;

•       de bouw en installatie van RWA-pompstation;

•       de aanleg van prefab en ter plaatse gestorte betonnen lijnvormige elementen;

•       de aanleg van steenslagfunderingen;

•       de aanleg van verhardingen van asfalt, beton en bestrating;

•       de plaatsing van signalisatie;

•       de groenaanleg en het onderhoud.