Vlissingen - transportriool

In opdracht van de gemeente Vlissingen zullen wij het transportriool in uw omgeving renoveren. De toe te passen methode heet “relining”, wat betekent dat we het riool van binnen uit repareren. Deze techniek beperkt de overlast voor de bewoners.

Vooruitlopend op de rioolrenovatie zullen we in de komende weken voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. De voorbereidende werkzaamheden omvatten het leggen van rijplaten in de berm en het aanvoeren en installeren van een ompompleiding. De ompompleiding leidt het afvalwater uit het transportriool om naar het rioolgemaal nabij de Vrijburgstraat. Ter hoogte van de Nieuwe Zuidbeekseweg zullen we geluidsarme pompen plaatsen.

> Meer info < 

>> Verkeersmaatregelen tekening << 

Planning

  • 9 – 12/10: Voorbereidende werkzaamheden
  • 13 – 20/10: Aanleg tijdelijke rioolbuis
  • 23 – 27/10: Rioolreiniging en -inspectie
  • 30/10 – 9/11: Uitvoering rioolrenovatie
  • 13 – 23/11: Opruimen werkterrein

Contact
Omgevingsmanagement: Henk van der Velden, Uitvoerder: 06-21989337
Vragen over het project:

  • Kristof Maesen, Project Manager Renovatietechnieken: +32496580182  
  • Gert-Jan Merkx, Directeur Renovatietechnieken: 06-12981372

Klachten?
Bij Kumpen zijn wij ervan overtuigd dat uw mening kan bijdragen om de uitvoering van het project te optimaliseren.
Heeft u klachten of opmerkingen? Stuur dan een gerust een e-mail naar onze Directeur Renovatietechnieken:
gert-jan.merkx@kumpen.be