Wegenis

Kumpen staat al jaren bekend voor een perfecte bestrating in alle gangbare materialen en materiaalcombinaties. Wij hebben een sterke reputatie op gebied van wegeniswerken: van de aanleg van fietspaden, de herinrichting van dorpskernen, de aanleg van nieuwe wegen, tot en met de communicatie met omwonenden en nutsmaatschappijen. Voor Kumpen is de veiligheid van de weggebruiker en een minimale hinder voor omwonenden en handelaars tijdens wegeniswerken heel belangrijk. Daarom gebruiken wij technieken die de werksnelheid bevorderen, zoals bijvoorbeeld glijbekisting voor de plaatsing van lijnvormige elementen en continu gewapend beton.