Thuis Over Kumpen Samenwerken met Kumpen

Samenwerken met Kumpen

Niet de grootste

Kumpen ambieert niet de grootste te worden, maar wel de grootste voor u: als betrouwbare, flexibele en professionele partner met een totaalvisie op bouw. Deze unieke en brede samenwerking berust op een buitengewone synergie met uw en onze teams. We hebben een onderneming nodig om te bouwen, maar het is een hele onderneming om aan de wereld en maatschappij van morgen te bouwen.

Verankering

Wij opereren vanuit 2 locaties in België, met name Hasselt en Fleurus. Deze strategische verankeringen maken het ons mogelijk om de gehele Belgische markt efficiënt te bedienen. 

Bouwprojecten worden alsmaar complexer. De toekomst alsmaar uitdagender.

Wij streven ernaar een voedingsbodem te zijn voor ambitieuze talenten die willen uitgroeien tot de absolute top, omdat we enkel op die manier kunnen anticiperen op de als maar complexere bouwprojecten en toekomstuitdagingen. Door rusthuizen te bouwen, werken we aan oplossingen voor senioren. Met de bouw van scholen worden kansen voor jongeren gecreëerd. De aanleg van wegen en fietspaden helpt mee de mobiliteitsknoop te ontwarren en door tunnelling en renovatietechnieken verminderen we overlast voor mens en natuur. 

Bouwteamformules zijn de sleutel

Kumpen gelooft in de bouwteamformule waarbij bouwheer, ontwerper(s) en aannemer al in een vroeg stadium open samenwerken om tot een snelle realisatie van het bouwproject te komen.
De Design & Build aanpak is in wezen een bouwteamformule, maar met dit verschil dat alle projectfasen (Ontwerp en Bouw) in één enkel contract aan een opdrachtnemer worden toevertrouwd. De bouwheer heeft in dit geval maar één aanspreekpunt voor ontwerp en uitvoering. Dergelijke formule wordt zowel gehanteerd bij PPS-projecten waar met outputspecificaties wordt gewerkt als voor dossiers in de privésector.
Door te investeren in dergelijke projecten bewijzen we keer na keer dat we binnen het opgelegde kader kunnen werken, én dat we vooral de doelstellingen kunnen overtreffen.