Thuis projecten Federale Politie – Hasselt

Federale Politie – Hasselt

Naam: Federale Politie
Plaats: Hasselt
Opdrachtgever: Regie der gebouwen
Architect: a2o
Periode: in uitvoering
Grootte: Nieuwbouw 4.500 m² en verbouwing 1.000 m².

Omschrijving: Het project omvat de nieuwbouw en verbouwing van het bestaande administratief en logistiek complex. Er wordt hierbij gestreefd naar de realisatie van een duurzaam gebouw door het energiegebruik zo laag mogelijk te houden en door een zo flexibel mogelijk gebouw te ontwerpen. Op het vlak van vormgeving verzoent het project, door de aard van de opdrachten van de politiediensten, een aantrekkelijk kantorencomplex en een zekere discretie naar de buitenwereld. Het gebouw straalt een zekere rationaliteit, functionaliteit en degelijkheid uit en is volledig ingepast binnen de bestaande infrastructuur.

(in THV)