Thuis projecten Metro Lijn Soleilmont Gilly – Charleroi

Metro Lijn Soleilmont Gilly – Charleroi

Naam: Metro Lijn Soleilmont Gilly
Locatie: Charleroi
Opdrachtgever: S.R.W.T.
Studiebureau: Gecitra/BCT
Periode: 2012
Bedrag€20,2 mio (excl; BTW)

Omschrijving: Kumpen voerde hiervoor tal van werken uit, waaronder de afbraak van tunnels en gebouwen, het grondwerk en de installatie van de keerwanden, de realisatie van wachtbekkens, de heraanleg van wegen, parkings en pleinen en de ruwbouw en voltooiing van de stationsgebouwen te Soleilmont, Sart-Cilpart en Marabout. Daarnaast nam Kumpen ook de coördinatie van het geheel voor zijn rekening. Dit bracht onder andere de openbare verlichting en tal van elektrische uitrustingen, de spoorwerken en hun bovenleidingen, de signalisatie en veiligheidsuitrustingen, de aanleg van diverse leidingnetwerken en de aanleg van een laagspanningsnetwerk met zich mee.

(in THV)