Thuis projecten Gemeentehuis – Schoten

Gemeentehuis – Schoten

Naam: Gemeentehuis
Locatie: Schoten
Opdrachtgever: Gemeente Schoten
Architect: Bilquin Serck Schoten tv
Periode: november 2008

Omschrijving: Uitbreiding en verbouwing van het bestaand gemeentehuis (beschermd monument). De nieuwbouw wordt gekenmerkt door voornamelijk
gebruik van glas. Het gelijkvloers springt in zodat deze de allure krijgt van een openbare ruimte naast de foyer en het cafetaria. Tussen de oude en de nieuwe zones werden de niveauverschillen opgevangen door zachte hellingen
zodat het gebouw toegankelijk blijft voor mindervaliden. Delicaat was, door de uitbraak van het gelijkvloers, de ondersteuning van de raadzaal op de eerste verdieping en het in functie houden van bepaalde zaken zoals het datacentrum tijdens de verbouwingswerken.