Thuis projecten Parking Cometal – Opglabbeek

Parking Cometal – Opglabbeek

Naam: Parking Cometal
Locatie: Opglabbeek
Opdrachtgever: Cometal
Studiebureau: Landmetersbureel Houben & Essers 
Periode: 2001
Bedrag: €190.000 (excl. BTW)

Omschrijving: Kumpen legde een stapelplaats, een toegangsweg en een parking in asfalt aan en verzorgde er een bezinkingsbekken voor oppervlaktewater. De stapelplaats fungeert als stockeerplaats voor bekistingspanelen.