Thuis projecten Hogeschool Sint-Lukas Brussel

Hogeschool Sint-Lukas Brussel

Naam: Hogeschool Sint-Lukas
Locatie: Brussel
Opdrachtgever: St. Lukas Hogeschool Brussel
Architect: Popocini & Lootens
Periode: 2011
Grootte: 5.320m² nieuwe of vernieuwde leslokalen, burelen en diverse ruimten

Omschrijving: Gelegen aan de Paleizenstraat in het centrum van Brussel bevindt zich de Sint-Lucas Hogeschool. De huidige gebouwen worden gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwe vleugel. Opmerkelijk is dat het project gefaseerd moest worden uitgevoerd over een periode van 29 maanden, gezien de gebruiker in het gebouw blijft tijdens de werken. Na beëindiging van de werken beschikt de Hogeschool over ca. 5.320 m² nieuwe of vernieuwde leslokalen, burelen en diverse ruimten. De renovatie en de nieuwbouw omvat afbraakwerken, ruwbouwwerken, volledige binnen afwerking, buitenaanleg en de pilootopdracht voor de coördinatie van de technische installaties.