Thuis Nieuws Nieuwe binnenhaven tussen Albertkanaal en Maas
Nieuws
07.07.2015
Nieuwe binnenhaven tussen Albertkanaal en Maas

Samen met twee andere partners werkt Kumpen momenteel door aan de eerste Belgische en derde Europese binnenhaven (19 miljoen ton in 2012), een multimodaal platform genaamd « Liège Trilogiport » gelegen langs het Albertkanaal te Hermalle-sous-Argenteau. Dit toekomstige multimodale platform zal in de nabije toekomst een waar « logistiek dorp » worden in het hart van Europa.

Aan het platform werd de naam ‘Liège Trilogiport' gegeven om zijn trimodaal karakter te onderstrepen alsook zijn roeping om een plaats van massificatie stroomopwaarts van de zeehavens van het noorden van Europa.

Liège Trilogiport, dit is dus :

3 toegangen tot de zee :

 • Antwerpen;
 • Rotterdam;
 • Duinkerke.

3 vervoerwijzen :

 • water;
 • spoor;
 • weg.

3 grensoverschrijdende markten :

 • Frankrijk;
 • Nederland;
 • Duitsland.

Troeven

Uitstekende verbindingen met de zeehavens

 • Antwerpen – 15u varen
 • Rotterdam – 24u varen
 • Duinkerke – 48u varen

Uitstekend autowegen- en spoornetwerk

Liège Trilogiport bevindt zich aan het kruispunt van een belangrijk autowegen- en spoornetwerk dat een gemakkelijke en snelle toegang biedt tot de voornaamste Europese steden :

 • Parijs (3u30)
 • Aken (30 min)
 • Antwerpen (1u15)
 • Brussel (1u)
 • Keulen (1u15)
 • Maastricht (15 min)

Ideaal gelegen op een strategische plaats

Klantenzone:

 • 56 miljoen inwoners in een straal van 250 km
 • Meer dan 60 % van de Europese koopkracht in een straal van 500 km.

Dicht bij Liège Airport, 8ste vrachtluchthaven op Europees vlak. Dicht bij een HST-station.

Doelstellingen

Het hoofddoel van Liège Trilogiport bestaat erin de ondernemingen aan te trekken die een beroep doen op de waterweg alsook de Europese distributiecentra die een activiteit hebben met hoge toegevoegde waarde en talrijke nieuwe banen scheppen.

Potentieel op termijn: 200.000 TEU's per jaar

Economische pool : meer dan 2.000 rechtstreekse banen genereren.

Vitrine van de economische reorganisatie

Liège Trilogiport is een project geboren uit de wil van de Autonome Haven van Luik (PAL) om deel te nemen aan de economische reorganisatie van de Luikse regio. Het project, dat geniet van de steun van de gemeenten Wezet, Herstal en Oupeye, maar ook van alle Luikse economische spelers, heeft aanzienlijke troeven te bieden met het oog op de herdynamisering van de Lage Maas en van de ganse Luikse regio.

Dankzij Liège Trilogiport zal de Autonome Haven van Luik, ook nog in de toekomst, nieuwe ondernemingen kunnen verwelkomen en de stijging van het verkeer via de waterweg verstevigen, al zorgend voor een duurzame economische ontwikkeling van de Luikse regio. Als waar «logistiek dorp» vormt Liège Trilogiport één van de eerste Luikse acties inzake economische reorganisatie.