Thuis projecten Studiecentrum voor Kernenergie – Mol

Studiecentrum voor Kernenergie – Mol

Plaats: Mol

Opdrachtgever: Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN)

Start werken: september 2015

Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen

Projectomschrijving: De bestaande omheining aan de zuidkant van het technisch domein van het SCK-CEN (Studiecentrum voor Kernenergie) is verouderd en of beschadigd en wordt vervangen. Aan de binnenzijde van de 3 meter hoge nieuwe omheining wordt een zone van ongeveer zes meter vrijgemaakt (verwijderen van bomen, struiken, …) en vijf meter verhard, zodat de doorgang van voertuigen mogelijk is.

In die zone van vijf meter komt concertina (“scheermes-prikkeldraad”). Aan de buitenzijde van de nieuwe omheining zal een zone van twee meter vrijgemaakt (verwijderen van bomen, struiken, …) en één meter verhard worden.

Over het volledige traject (ca. 1.700 m) worden ook wachtbuizen voor nutsleidingen aangelegd.