Thuis Nieuws Eerste spadesteek nieuwbouw politie en brandweer Borgloon
Nieuws
20.11.2015
Eerste spadesteek nieuwbouw politie en brandweer Borgloon

Deze namiddag hebben de betrokken burgemeesters, politie en bouwteam de eerste symbolische spadesteek in de grond gestoken voor het nieuwe gebouw voor politiezone kanton Borgloon en brandweer in Borgloon. Het project is het resultaat van een Design & Build-opdracht.

Met dit project brengt Borgloon de diensten samen om een meer efficiënte en moderne politiewerking te garanderen. Het politiecollege is dan ook samen met de korpsleiding en alle medewerkers verheugd dat weldra de eerste afbraakwerken van de oude Rijkswachtkazerne zullen starten. Die werken waren toch nodig om een aantal diensten intern te verhuizen.

De keuze voor D&B kwam er omdat de voorbereiding van de bouw zo minder tijd in beslag neemt, het ontwerp en de uitvoering technisch en organisatorisch beter op elkaar kunnen worden afgestemd en het gemakkelijker is om het bouwproces een continu verloop te geven.

Bij een bouwteam wordt de chronologische opsplitsing van de functies vervangen door een multidisciplinaire coördinatie van ontwerp en uitvoering. Al in de ontwerpfase brengen alle betrokken partijen hun deskundigheid in. Zo is er ook voor Borgloon naar een ontwerp gestreefd dat veel beter geïntegreerd is met de uitvoering.

Kumpen brengt die efficiënte samenwerking nog een stap verder door innovatieve technieken toe te passen zoals Building Information Modelling (BIM) en Lean Management. BIM is een digitaal model opgebouwd uit objecten waaraan informatie wordt gekoppeld. Het is dus veel meer dan een 3-dimensionale tekening.

Daarnaast passen wij voor dit project de Lean-strategie toe, wat wil zeggen dat we met alle ontwerpers samen aan tafel gaan zitten om onmiddellijk tot de nodige oplossingen te komen.