Thuis Nieuws Start aanleg Agropolis in Kinrooi
Nieuws
15.01.2016
Start aanleg Agropolis in Kinrooi

Agropolis-Kinrooi wordt binnenkort ook een echt bedrijventerrein. De werken voor de wegenis en nutsvoorzieningen zijn gestart. Het herstructureringscomité, dat instaat voor de herinrichting van voormalig grindwinningsgebied, selecteerde aannemer Kumpen voor uitvoering van de werken.

Het voormalig grindwinningsgebied “Boterakker” in Kinrooi, heeft de laatste jaren een enorme metamorfose ondergaan. Door de winning van het maasgrind sedert enkele decennia, werd vruchtbaar landbouwgebied omgezet in een grote hoeveelheid water. Deze enorme plas van 500ha, de “Vissenakker”, werd voor 40ha terug opgevuld om herinrichting van het gebied mogelijk te maken. De site van 40ha werd specifiek toegewezen aan het project Agropolis.

Burgemeester Jo Brouns: “Aangezien hier wordt gewerkt op een nieuw ontwikkeld gebied, zal de last voor omwonenden zeer beperkt zijn."

De missie van Agropolis is het creëren van een broedplaats, waar nieuwe land- en tuinbouwbedrijven zich kunnen vestigen en deel uitmaken van een brede “Agro-community”. Op die manier worden niet alleen innovatie, samenwerking en kennisdeling gestimuleerd, maar ook concurrentieposities verstevigd.

Wim Rutten, Agropolis-Kinrooi: “Momenteel lopen verschillende gesprekken met potentiële investeerders. Nu de wegenis en nutsvoorzieningen worden aangelegd, kunnen de eerste bedrijven zich ook effectief gaan vestigen.”