Thuis Nieuws Unieke veiligheidssite ‘Campus H’ verenigt brandweer en politie langs gevangenis Hasselt
Nieuws
09.06.2016
Unieke veiligheidssite ‘Campus H’ verenigt brandweer en politie langs gevangenis Hasselt

De federale en lokale veiligheids- en hulpdiensten krijgen in 2018 een gloednieuwe site ter beschikking, aansluitend op de gevangenis van Hasselt. In de unieke gedeelde infrastructuur van Campus H komen lokale politie, brandweer, hulpcentrales en diverse administratieve diensten samen. “Bovenal wordt Campus H een functionele, hedendaagse uitvalsbasis waar alle veiligheidstakken samen streven naar een slimmere dienstverlening die een antwoord moet geven op de veiligheidsnoden van vandaag en morgen”, aldus burgemeester Hilde Claes. “De site staat dan ook volledig ten dienste van onze burgers, want veiligheid verzekert leefbaarheid.”

Minister Jambon:
Vergroting veiligheid én samenwerking in geavanceerde gebouwen

Met de nieuwe veiligheidscampus investeren zowel de federale als lokale overheid in een veilige toekomst voor de stad, de politiezone Limburg Regio Hoofdstad en de brede hulpverleningszone en dit door de lokale politie en brandweer op dezelfde locatie te vestigen in twee hypermoderne gebouwen langs de Herkenrodesingel. De site werd Campus H gedoopt: deze naam verwijst naar de alomvattende ‘Hulpdiensten’ die hier samenkomen. Ook de gevangenis zal deel uitmaken van de campus. “Campus H is zo een fysiek verlengde van de integrale en geïntegreerde aanpak die Hasselt hanteert omtrent het veiligheidsbeleid”, vertelt Burgemeester Hilde Claes.

“We werken hiervoor steeds vanuit vier pijlers: preventie, infrastructuur, zorg en repressie. Deze veiligheidssite vertegenwoordigt alles waarvoor ons beleid staat. We bouwen Campus H voor de mensen, om veiligheid in de gehele regio te waarborgen.” Vicepremier en minister van Veiligheid, Binnenlandse Zaken en de Regie der Gebouwen Jan Jambon voegt daaraan toe: “Veiligheid is een topprioriteit van de regering. De Regie der Gebouwen neemt daarom circa 8,3 miljoen euro op zich van de 31 miljoen euro die in dit project geïnvesteerd wordt.”

Een baken van veiligheid

Langs het Albertkanaal wordt het nieuwe lokale politiegebouw met de blauw oplichtende parking en logo alvast een herkenningspunt voor veiligheid in de ruime omgeving, net als de nieuwe brandweerkazerne. De ligging van de site is daarbij zeker niet toevallig gekozen, vertelt minister van Justitie Koen Geens: “Campus H vormt zowel inhoudelijk als visueel de overgang tussen de bestaande gevangenis en de stad. Zo wordt het ook een dynamische radar in een groter geheel. De synergie tussen de verschillende veiligheidsdiensten, met ook 40 personen voor het veiligheidskorps, wordt hierdoor tevens benadrukt.”

Geens: “Tussen het lokale bestuur en Cellmade, een van onze betrokken diensten in het project, bestaat reeds een samenwerking. Zo wordt de werkkledij van de centrale werkplaatsen van de stad Hasselt gewassen door de vrouwenafdeling van de gevangenis.” Samen streven naar vlotter, veiliger en efficiënter (samen)werken in een aangename, bereikbare en innovatieve werkomgeving is dan ook het doel van Campus H. “Deze geavanceerde gebouwensite met politie en brandweer letterlijk op een steenworp van elkaar ondersteunt coöperatie tussen de verschillende veiligheidstakken in alle facetten. In crisissituaties, bijvoorbeeld wanneer er een crisiscentrum gevormd moet worden, kan dat een belangrijk verschil betekenen voor de lokale veiligheid”, aldus minister Jambon.

Veiligheid en toegankelijkheid in balans

Voorzien van veel glas, een aantrekkelijk groen plein, een moderne uitrusting en ruimte voor interactie met andere diensten, werkt de architectuur niet alleen een efficiëntere samenwerking in de hand, maar biedt ze ook een open structuur naar de bezoekers toe. Zij profiteren bijvoorbeeld van een betere bereikbaarheid en ruime parkeergelegenheid. De nieuwe gebouwen zijn ook functioneel opgebouwd conform de werking van de verschillende diensten. In een op maat gemaakte setting komen de helden van onze regio samen thuis in de hoofdstad van Limburg. Zowel politie en brandweer als de gevangenis en het veiligheidskorps vallen onder die noemer.

Het samenbrengen van de verschillende veiligheidstakken vergemakkelijkt de beveiliging van Campus H, maar tegelijkertijd wordt het naar de burger toe een laagdrempelige site met oog voor toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en privacy. Het onthaal is bijvoorbeeld zo ontworpen dat burgers meer privacy hebben bij aangifte. Arrestanten worden in de toekomstige gebouwen ook beter afgeschermd van het publiek - zowel voor hun veiligheid als die van de burgers. Meer en comfortabelere cellen horen daar eveneens bij.

Centralisatie troef

Centralisatie van de diensten zorgt hier zonder meer voor maximale optimalisatie van de dienstverlening. Zo komen de noodcentrales van zowel de 100 (ziekenwagen en brandweer), 101 (politie) en 112 (Europees noodnummer) nu samen op één locatie. De graad van efficiëntie zal zodoende sterk stijgen de komende jaren: het samenbrengen van deze diensten vergemakkelijkt naast communicatie en overleg bijvoorbeeld ook de logistieke organisatie en het beheer van de dienstvoertuigen.

Naar interne diensten toe is dat eveneens een plus, aldus minister Jambon: “Vlottere formele en informele contacten zullen intern voor een goede verstandhouding en communicatie zorgen. Het wordt ook eenvoudiger om samen te oefenen en er is een schietstand aanwezig die voor externe politiediensten toegankelijk zal zijn.” De verschillende diensten die op Campus H samenkomen, zullen deels gebruik maken van dezelfde infrastructuur: o.a. de cafetaria en keuken, wasstraat, gemeenschappelijke parking/fietsenstalling, sporthal en het tankstation. Naast duurzaam is dit ook kostenbesparend: Campus H vermijdt dat 2,9 miljoen euro dubbel moet worden geïnvesteerd.

Zowel het politie- als brandweerkorps kijkt dan ook reikhalzend uit naar de ingebruikname van het toekomstige Campus H. De huidige, verouderde brandweerkazerne en het politiekantoor van Hasselt voldoen immers reeds geruime tijd niet meer aan de normen voor een moderne werking. De politie blijft overigens wel als aangifte- en aanspreekpunt aanwezig in de binnenstad in het nieuwe stadhuis, alsook in alle gemeenten van de zone via wijkposten.

Samen bouwen aan de toekomst

Het ontwerp van het nieuwe brandweergebouw is van de hand van dbv-architecten en vloeide voort uit de dagelijkse werking en maatschappelijke positie van de veiligheids- en hulpdiensten. Daarbij werd rekening gehouden met de verbetering van de looplijnen die nu gefocust zijn op interventies, waardoor de brandweer mogelijk sneller kan uitrukken. De zonale dispatching vanuit het nieuwe gebouw zal er bovendien voor zorgen dat de aansturing in de volledige zone uniform en eenduidig zal verlopen. Voor het politiegebouw werkten de architecten volgens dezelfde filosofie samen met het Gentse architectenbureau AVAPARTNERS. De uitvoering van het politiegebouw gebeurt volgens de DBM-formule door Kumpen nv, Democo en Demtec, voor het brandweergebouw wordt dat team nog uitgebreid met Strabag.  

Burgemeester Hilde Claes: “De nieuwe gebouwen zullen zowel qua ergonomie als uitrusting en veiligheid veel beter aangepast zijn aan de hedendaagse noden van brandweer en politie. Hiermee investeren we in de werktevredenheid van onze mensen én in de veiligheid van alle inwoners van Hasselt en omstreken. Kortom: samen bouwen aan een veilige leef- en werkomgeving voor de toekomst, voor de mensen, voor elkaar.”

Volg de ontwikkelingen van Campus H op de voet op www.campush.be