Thuis Nieuws PROJECT IN DE KIJKER: De Blauwe Ader, Tilburg
Nieuws
27.10.2016
PROJECT IN DE KIJKER: De Blauwe Ader, Tilburg

Met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel wil Tilburg een einde maken aan de wateroverlast bij hevige regenval. Het is een langlopend en uniek programma dat jaren werk oplevert en tevens veel aanzien geniet bij onze noorderburen.

Blauwe Aders, zo noemt men de  ondergrondse leidingen voor de  berging en afvoer van hemelwater in Tilburg. Vroeger had Tilburg ‘blauw sloten’, stroompjes waarin het  afvalwater van de textielindustrie werd geloosd. Maar waar de blauwsloten overlast veroorzaakten in de vorm van vervuilde rivieren, moeten de Blauwe Aders de wateroverlast juist tegengaan. De eerste Blauwe Aders  liggen er al weer een aantal jaren, maar die zorgden niet meteen voor droge voeten op de risicolocaties, zeker niet tijdens de extreme regenval die Tilburg kende de afgelopen jaren.

Verspreid over de stad krijgt Tilburg in totaal vijf aparte rioolstelsels, speciaal voor de afvoer van regenwater. Ze monden uit in eveneens aan te leggen waterparken aan de rand van de stad die als waterberging gaan dienen. Binnen de stad is de bergingscapaciteit gering omdat Tilburg weinig oppervlaktewater heeft. Vandaar dus de nodige splitsing regenwater (RWA) en riool (DWA). Door RWA op een natuurlijke plaats te laten infiltreren  zal het risico op overstromingen bij hevige regen aanzienlijk verminderen.

In 2013 realiseerde de combinatie K-Boringen – Van der Ven hun eerste Blauwe Ader in het oostelijk deel van de stad, aan de rand van de Piushaven (verschillende boringen DN1600 en DN1200). Eind 2015 - begin 2016 werd hier een vervolg aan gebreid in de Fatimastraat.

Betonnen buizen met een uitwendige diameter van 2000 mm werden via een gesloten frontboring vanuit een 7 m diepe perskuip  aangebracht. Het ging om een boring met een lengte van 850 m, die volgens de strakke deadline in januari 2016 moest klaar zijn.

Na het afhandelen van de klus in de Fatimastraat trok K-Boringen met 2 boorinstallaties naar het noorden van de stad voor het vervolg: 4 boringen over een lengte van 3,2 km met onder andere een 950 m lange DN1600 boring met een scherpe bocht alsook een 900 m lange DN1800-boring waarbij het Wilhelminakanaal wordt onderkruist. De toegepaste techniek van de gesloten frontboring of micro-tunnelling biedt echter het grote voordeel dat, mits een goede voorbereiding, de hinder tot een minimum beperkt kan worden.

Bij al deze projecten is er sprake van een geïntegreerde contractvorm. K-Boringen verzorgt samen met de combinatie-partner zowel  voor het ontwerp als voor de uitvoering van het project. Door in het voortraject intens betrokken te zijn met het project kan de aannemer de juiste maatregelen treffen voor een minimum aan hinder voor de omgeving. Zo werd eind november 2015 een kijkdag voor omwonenden aan de Fatimastraat georganiseerd zodat ze kunnen begrijpen wat er in hun buurt gebeurt en waarom dat nodig is. Zulke initiatieven zorgen ervoor dat de buurtbewoners en betrokken partijen meer begrip kunnen opbrengen voor de hinder die ze ondervinden tijdens uitvoering van het werk.