Gemotiveerde mensen en niet stenen maken het verschil.

Net daarom is het HR-beleid de belangrijkste strategische pijler binnen Kumpen. We starten vanuit een totaalvisie op bouwprojecten, die vooral uit menselijk kapitaal bestaat en waar de klant, leveranciers en Kumpen werknemers enthousiast samenwerken en samen het verschil maken.
Werknemers krijgen de kans om te excelleren en van elkaar te leren. GOESTING om te werken staat centraal! Omdat ook mensen zuurstof nodig hebben, hanteren we het WE-KAIR principe waar autonomie en verantwoordelijkheid van en voor werknemers, innovatie stimuleert. Hiernaast werken we op de 3 belangrijkste drijfveren van de mens: empathie, passie en creativiteit.

De kruisbestuiving tussen al onze teams resulteert in een unieke aanpak.

Hierdoor maakt ervaring de weg vrij voor vooruitgang. De vijf activiteiten van Kumpen mogen dan wel verschillend zijn, de synergie die ze teweegbrengen is meer dan de som van de gehelen. Wij bieden Kumpen medewerkers de mogelijkheid om flexibel om te gaan met hun loopbaan, waardoor wie bij Kumpen zijn ervaring deelt, zijn eigen kennis vermenigvuldigt. Broodnodige kennis die samen met competenties ook het verschil maakt.

Kumpen Teams

Bouwprojecten worden alsmaar complexer. De toekomst alsmaar uitdagender.

Wij streven ernaar een voedingsbodem te zijn voor ambitieuze talenten die willen uitgroeien tot de absolute top, omdat we enkel op die manier kunnen anticiperen op de alsmaar complexere bouwprojecten en toekomstuitdagingen. Door rusthuizen te bouwen, werken we aan oplossingen voor senioren. Met de bouw van scholen worden kansen voor jongeren gecreĆ«erd. De aanleg van wegen en fietspaden helpt mee de mobiliteitsknoop te ontwarren en door tunnelling en renovatietechnieken verminderen we overlast voor mens en natuur.