Thuis Over Kumpen Geschiedenis

Geschiedenis

Constant Kumpen begon in 1945 met een draineerbuizenfabriek in Wijer. Niet veel later vestigde hij zich samen met zijn broer Emiel als handelaar in bouwmaterialen (1947). Na de oorlog werden veel opruimingswerken uitgevoerd, waardoor de activiteit wegenbouw ontstond (1950). De onderneming kende een geweldige expansie en vulde haar activiteiten aan met riolerings- en grondwerken.

In 1983 breidde Kumpen haar activiteiten verder uit met algemene bouwwerken. Later volgden ook werken op het gebied van burgerlijke bouwkunde. Naast de traditionele bouwactiviteiten werd reeds in 1978 K-Boringen opgericht, dat zich specialiseert in ondergrondse buisdoorpersingen of microtunnelling, in binnen- en buitenland. De activiteit renovatietechnieken werd in 1986 boven de doopvont gehouden.

In 1995 begon Kumpen met eigen vastgoedontwikkelingen. Niet veel later in 1996 werden door overname de eerste stappen op de Waalse markt gezet.

In 2002 werd een strategische alliantie aangegaan met Aswebo uit Drongen. Zij stapten via een kapitaalsverhoging voor 50% in Kumpen.

2006 is het geboortejaar van de 1e grote PPP. Meteen het startschot voor heel wat publiek-private samenwerkingen.
 Aswebo werd in 2011 overgenomen door Willemen Groep, vandaag met 2.300 medewerkers en een jaarlijkse omzet van 750 miljoen euro de grootste familiale bouwgroep in België.

In 2014 opende Kumpen de nieuwe kantoren van de regionale zetel in Wallonië (Fleurus).

Eind 2016 kiest Kumpen voor een toekomst samen met Willemen Groep. Omdat er binnen de familie Kumpen geen familiale opvolging was en omdat Willemen via Aswebo al voor 50% participeerde in Kumpen, was de volledige integratie een voor de hand liggende keuze. K-Boringen en Kumpen RED (projectontwikkeling) werden niet betrokken in de overname die zich zou voltrekken in 2018. 

Willemen Groep maakte van de overname van Kumpen in 2018 gebruik om zijn organisatiestructuur een nog meer toekomstgerichte vorm te geven. Daarom is op 1 juli de bouwafdeling van Kumpen gefuseerd met bouwbedrijf Willemen General Contractor. Samen vormen zij Willemen Construct nv met hoofdzetel in Mechelen en een vestiging in Hasselt. De infra-afdeling van Kumpen is tegelijkertijd samengesmolten met wegenbouwers Aswebo en Aannemingen Van Wellen tot Willemen Infra nv met hoofdzetel in Drongen en vestigingen in Hasselt, Kapellen en Fleurus. Deze twee fusiebewegingen laten toe om alle activiteiten binnen Willemen Groep beter op elkaar af te stemmen om zo klanten nog beter te bedienen. 

Sinds 1 juli 2018 maakt Kumpen Renovatietechnieken als de aparte vennootschap Kumpen nv deel uit van de business line “Infrastructuur” binnen Willemen Groep, samen met Willemen Infra, Vandamme-Madoe en Mobilmat.