Thuis Over Kumpen Kwaliteit, veiligheid & ecologie

Kwaliteit, veiligheid & milieu

Integrale kwaliteitszorg en veiligheid zijn twee strategische pijlers waarop het succes van Kumpen Renovatietechnieken is gebouwd. De goede werking van ons kwaliteitszorgsysteem beantwoordt aan de eisen van de ISO 9001, ISO14001 EN VCA **.

Wat het aantal arbeidsongevallen betreft, hanteert Kumpen Renovatietechnieken sinds 2012 het ‘GO FOR ZERO’ principe. De veiligheidsattitude dat elk ongeval er één teveel is, wordt door de hele hiërarchische lijn mee gedragen. Van aanbesteding tot oplevering hanteren wij een geïntegreerde aanpak van veiligheid, die jaar na jaar zijn vruchten afwerpt.

CO2-Prestatieladder:

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bedrijven en overheden aanzet om CO2 op structurele wijze te reduceren en dit zowel binnen de bedrijfsvoering, als in projecten en in de toeleveringsketen. De CO2-Prestatieladder wordt in Nederland als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt en bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector.

In oktober 2022 werd de certificering van de CO2-Prestatieladder niveau 5 voor Kumpen met succes afgerond.