Thuis Kumpen als partner Spraytechnieken

Spraytechnieken

Renoveren met speciale mortels of coatings. Onafhankelijk van de hoeveelheid en/of te behandelen oppervlakte is de spraytechniek een veel toegepaste renovatietechniek. Deze kan zowel structureel als niet-structureel toegepast worden. Het aangewende product en de wijze waarop het wordt aangebracht, wordt bepaald in functie van de opgelegde randvoorwaarden en het gestelde probleem. Kumpen Renovatietechnieken biedt in deze techniek het gebruik van spuitbeton en speciale coatings (PV) aan.

Spuitbeton

Doeltreffende herstelling van omvangrijke schade. Spuitbeton is een heel flexibele techniek die vaak gebruikt wordt voor de nieuwbouw van tunnels, koepels, tanks en putten. Daarnaast kan het worden toegepast voor de herstelling of versteviging van riool- en bruggewelven en voor de stabilisatie van o.a. taluds. 

Vaak wordt spuitbeton toegepast als hersteltechniek voor balken en kolommen van betonstructuren met brandschade, als brandbescherming van stalen structuren of om betondekking te vergroten. De hoogwaardige mengsels maken het mogelijk om herstelde structuren snel terug in dienst te nemen. Spuitbeton kan zowel nat als droog toegepast worden.

Speciale coatings

Aanvullend op de spraytechniek kan het gebruik van polymeergebonden mortels een ideale oplossing zijn voor het beschermen van vrijgekomen wapening, de reparatie, de herprofilering, de nivellering en het waterdicht maken en bijkomend chemisch beschermen van alle mogelijke structuren. Door de verscheidenheid aan mortels en coatings kan voor elke specifieke vraag een aangepast product voorgesteld worden. Deze producten worden manueel aangebracht of eventueel gespoten, en zorgen opnieuw voor een perfecte afwerking, chemische resistentie of waterdichtheid van de behandelde oppervlakte.