Thuis projecten Sanering Ruien – Antwerpen

Sanering Ruien – Antwerpen

Plaats : Ruien, Antwerpen

Ontwerp : Talboom – Aquafin

Bouwheer: Jan De Nul

Periode: 2008 – 2009

Projectomschrijving: Leveren en plaatsen van GVP-buizen. Installatie van een DWA-collector en aansluiting van afzonderlijke afvoeren.

•  3,5 km DN 400 mm GVP-buis

•  304 aftakkingen DN 100 mm tot DN 300 mm

•  20 overstortconstructies in RVS

De Ruien zijn de voormalige grachten en riolen van Antwerpen die tussen de 17de en 19de eeuwen werden overwelfd. De gewelven uit metselwerk stonden voortdurend bloot aan de uitwasemingen van het afvalwater. Door het zwakke verval van het afvalwater ontstond bezinking die door de kasseivloer heen de bodem aantastte.

8 lozingspunten op de Schelde moesten dus worden opgevangen in een collector onder de Scheldekaaien, in het hart van de historische stad.

De ruien zijn uitgerust met aparte kanalen voor afvalwater: DWA-kanalen (DroogWeerAfvoerkanalen). Een directe opvang van de lozingen in de ruien maakt een betere scheiding tussen afvalwater en regenwater mogelijk. Dankzij de werken wordt 85 % van al het afvalwater van Antwerpen gezuiverd geloosd in de Schelde, een zeer verdienstelijk resultaat ten opzichte van andere Europese metropolen.

Sinds 2005 kan je dit verborgen patrimonium terug ontdekken. >> Info <<