Thuis Nieuws Eerste gekwalificeerde technici voor rioolrenovatie
Nieuws
17.12.2020
Eerste gekwalificeerde technici voor rioolrenovatie

De opleiding rioolrenovatie ‘Leiding4’ aan de Bouwcampus van Diepenbeek heeft vandaag certificaten uitgereikt aan de eerste gekwalificeerde technici voor rioolrenovatie in ons land. De opleiding is een samenwerking tussen VLARIO, Limburgse bouwbedrijven zoals Kumpen Renovatietechnieken, Confederatie Bouw Limburg en de VDAB. Leiding4 ging begin dit jaar van start en speelt in op de groeiende vraag naar gespecialiseerd personeel voor het onderhoud van rioleringsnetwerken.

Afval- en hemelwaterbeheer wordt vanuit ecologisch en maatschappelijk oogpunt steeds belangrijker. Gemeentelijke netwerken dateren meestal nog uit de vorige eeuw en zijn vaak dringend aan een grondige vernieuwing of vervanging toe. Overheden en rioolbeheerders worden daarom aangespoord om de bestaande netten te inspecteren, te onderhouden en te renoveren. “Om aan de vraag van de opdrachtgevers te voldoen, is er een constant aanbod van minstens 100 gespecialiseerde techniekers nodig”, aldus Wendy Francken, directeur van VLARIO.

Sector in volle beweging

De bedoeling van Leiding4 is om zowel de kwaliteit van de rioolrenovaties te verbeteren als om innovatieve technologieën sneller ingang te doen vinden. Ook in deze tak van de bouw staan de ontwikkelingen namelijk niet stil. Steeds meer technieken zijn geïnspireerd op BIM-modellen, waarbij het bestaande rioolstelsel via 3D-technologie helemaal wordt gescand. Specifiek maatwerk maakt het vervolgens mogelijk om de levensduur van het rioolnetwerk met 50 jaar te verlengen. “De bouwsector smeekt om technische arbeidskrachten. Deze hoogtechnologische opleiding geeft een directe meerwaarde aan de Limburgse bouwbedrijven. De onmiddellijke inzetbaarheid van de verworven kennis is goed voor de expertise en concurrentiekracht van de Limburgse bouwbedrijven”, zegt Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder van Confederatie Bouw Limburg.

Kumpen Renovatietechnieken, dat gespecialiseerd is in de renovatie van rioleringsstelsels, is een van de partners in dit opleidingstraject en werd van bij het begin nauw betrokken bij de inhoud en kwaliteitsstandaard van de cursus. “Onze sector innoveert en digitaliseert in sneltempo. Daarom is het belangrijk dat onze medewerkers mee-evolueren en ook nieuwe werknemers vanaf hun eerste werkdag over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. De opgeleide riooltechnici zullen op het terrein instaan voor de uitvoering van rioolrenovatiewerken, aan de hand van de nieuwe technieken die ze hebben geleerd. Leiding4 moet er dus voor zorgen dat bouwbedrijven zoals het onze makkelijker gekwalificeerd personeel kunnen vinden”, zegt Gert-Jan Merkx van Kumpen.

Werkzoekenden opleiden

De volgende stap in dit project is het opleiden van werkzoekenden. Tinne Lommelen, directeur van VDAB Limburg: “Met dit filmpje willen we graag concreet invulling geven aan de openstaande vacatures bij de Limburgse bouwbedrijven. Met de hulp van VDAB zullen zij naar deze vacaturegerichte opleiding worden toegeleid. Gezien de verschillende instroomkanalen en diversiteit in startcompetenties, wordt de opleiding modulair opgebouwd en voorzien van diverse toetsingsmomenten.”

De tweede opleidingscyclus start vanaf februari 2021 en duurt 4 tot 8 weken (stage inbegrepen), afhankelijk van de specialisatie. Kandidaten kunnen zich vanaf vandaag aanmelden. Bedoeling is om bijkomend een 20-tal gekwalificeerde technici af te leveren. Binnenkort zal dit opleidingscertificaat eveneens een vereiste zijn voor het behalen van het uitvoeringscertificaat dat nodig is voor (openbare) werken conform de bepalingen van het standaardbestek 250.