Thuis Nieuws Kumpen stijgt naar niveau 5 op de CO2-prestatieladder
Nieuws
13.12.2022
Kumpen stijgt naar niveau 5 op de CO2-prestatieladder

Kumpen zet sterk in op de reductie van hun CO2-uitstoot. Drie jaar geleden behaalde het bedrijf het CO2-Bewust Certificaat Niveau 3.  Door extra maatregelen en inspanningen stijgt Kumpen nu naar Niveau 5. Wat houdt dat precies? Wij vroegen het aan Gert-Jan Merkx, directeur van Kumpen.

Dag Gert-Jan, Kumpen behaalde begin december het CO2-Bewust Certificaat niveau 5. Wat betekent een CO2-Bewust Certificaat?

Gert-Jan Merkx: “De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat gebruikt wordt om de CO2-uitstoot in de bouwsector te verlagen. Het systeem bestaat uit 5 niveaus. Tot voor kort had Kumpen niveau 3 en gingen we enkel aan de slag met onze eigen uitstoot. Met niveau 5 kijken we ook naar de uitstoot binnen onze keten en sector.”

Waarom is het belangrijk voor Kumpen om dit certificaat te behalen?

Gert-Jan: “Bij Kumpen kunnen we dankzij onze innovatieve renovatietechnieken de levensduur van de leidingstelsels aanzienlijk verlengen. We zien het als onze plicht om telkens de juiste techniek toe te passen. Daarbij letten we er ook op dat deze technieken energiezuinig zijn met een beperkte CO2-uitstoot. Zo kunnen we ons leefmilieu extra beschermen. Met ons CO2-Bewust Certificaat bewijzen wij deze duurzame doelstellingen. Daarnaast krijgen gecertificeerde bedrijven korting op de inschrijfprijs van aanbestedingen.”

Welke maatregelen hebben jullie met Kumpen genomen om tot niveau 5 te kunnen stijgen?

Gert-Jan: “We hebben een ketenanalyse opgesteld van onze riool-relining. Relinen is een techniek waarbij riolen gerenoveerd worden zonder dat een straat dient opengebroken te worden. Het is daarnaast ook de meest voorkomende renovatietechniek binnen Kumpen. Bij een ketenanalyse wordt de CO2-uitstoot berekend van de gehele keten. Met de keten bedoelen we de winning van de grondstof tot en met het einde van de levensduur. ”

Wat zijn de resultaten van deze ketenanalyse?

Gert-Jan: “Uit de analyse blijkt dat relinen bijna 40% minder CO2-uitstoot met zich meebrengt dan het traditionele alternatief; het volledig vervangen van een riool. Op basis van deze uitkomst hebben CO2-reductiekansen geïdentificeerd en doelstellingen gedefinieerd die we continu zullen monitoren en bijsturen indien nodig. ”

Dat is een groot verschil. Welke doelstellingen hebben jullie dan na deze analyse geformuleerd?

Gert-Jan: “We willen de komende vijf jaar 15% van onze eigen CO2-uitstoot reduceren en de toepassing van relining met 10% laten groeien. Voor de CO2-reductie bekijken we de mogelijkheid om bij het uithardingsproces van de liner gebruik te maken van energiezuinigere lampen. Dit zou een fikse besparing op ons energieverbruik opleveren. Ook willen we meer inzetten op het rechtstreeks transporteren van de liner van de fabriek naar het project in plaats van eerst naar ons magazijn. Daarnaast wil Kumpen voor 75% van het houtafval in projecten een alternatieve verwerkings- of verpakkingsmethode. We bekijken reeds hoogwaardige alternatieven voor het hergebruik van de houten linerkratten.

Ook bij de selectie van onze onderaannemers zullen we strenger toekijken. Zo zullen we niet alleen kijken naar hun inspanningen op vlak van duurzaamheid, maar zullen we ook de reisafstand tot het project in rekening nemen. Zo willen wij ook de CO2-uitstoot in de keten reduceren.”

Dat ziet er veelbelovend uit. Veel succes met deze ambities en bedankt voor het gesprek, Gert-Jan!