Thuis Nieuws Team Renovatietechnieken traint al haar medewerkers
Nieuws
06.09.2017
Team Renovatietechnieken traint al haar medewerkers

Integrale kwaliteitszorg en veiligheid zijn twee strategische pijlers waarop het succes van Kumpen is gebouwd. Om dit in goede banen te kunnen leiden stellen wij een lange termijn strategie op die wij ook vertalen in jaarlijkse doelstellingen en actieplannen per activiteit. Ook ons team Renovatietechnieken besteedt daarom continu speciale aandacht aan veilig werken in de riolen. Eind vorige week namen alle medewerkers deel aan de opleiding “Veilig werken in Riolen”.

Dankzij het harnas dat elke rioolrenovatiewerker draagt, kunnen onze werknemers veilig en snel naar boven worden gehaald wanneer er gevaar dreigt. Een simulatieopstelling zorgde ervoor dat iedere werknemer een reddingsactie kon oefenen en ervaren. Bij deze praktijkopleiding hoorde ook een theoretisch kader dat niet alleen de risico’s bij het werken in riolen benadrukte, maar ook de te nemen veiligheidsmaatregelen en de persoonlijke beschermingsmiddelen die daarbij horen.

Op verzoek van Kumpen Renovatietechnieken is er extra aandacht besteed aan het correct meten van (gevaarlijke) gassen die in het riool voor kunnen komen.